22 Giugno 2024
visibility
course: Home

Rotujen alttiudet ja sydänviat

Yleisimmät sekä nuorten että aikuisten koirien ja kissojen sydänsairaudet

NUORI KOIRA JA PENTU

* kaikki synnynnäiset sairaudet

* myksomatoottinen läppävika (endokardioosi) Cavalier Kingcharlesinspanielilla

* perikardiumin sairaudet

* systeemiset sairaudet, joilla vaikutusta sydämeen ja verenkiertoon

AIKUINEN KOIRA

* aikaisemmin diagnosoimattomat synnynnäiset sydänsairaudet

* myksomatoottiset läppien muutokset kaikissa roduissa ja sekarotuisissa koirissa

* dilatoiva kardiomyopatia, alttiit rodut ja muut kardiomyopatiat

* perikardiumin sairaudet, kasvaimet, bakteerien aiheuttama endokardiitti

* systeemiset sairaudet joilla vaikutusta sydämeen ja verenkiertoon

NUORI KISSA

* kaikki synnynnäiset sairaudet

* kaikki kardiomyopatiat

* perikardiumin sairaudet

* systeemiset sairaudet, joilla vaikutusta sydämeen ja verenkiertoon

AIKUINEN KISSA

* aikaisemmin diagnosoimattomat synnynnäiset sydänsairaudet

* kaikki kardiomyopatiat

* perikardiumin sairaudet

* systeemiset sairaudet, joilla vaikutus sydämeen ja verenkiertoon
LUETTELO YLEISIMMISTÄ SYDÄNSAIRAUKSISTA

* Mitraaliläpän insuffisienssi (hiippaläpän) (mitraaliläpän degeneraatio, myksomatoottinen läppävika)

* Dilatoiva kardiomyopatia (DCM), Laajentava kardiomyopatia

* Subaortaalinen ahtauma (SAS), Aorttaläpän ahtauma

* Pulmonaarinen stenoosi (PS), Keuhkovaltimoläpän ahtauma

* Patentti duktus arteriosus (PDA), Avoin valtimotiehyt

* Trikuspidaaliläpän insuffisienssi (TI), Kolmoispurjeläpän vuoto

* Oikean kammion arytmogeeninen kardiomyopatia, (ARVC)

* Hypertrofinen kardiomyopatia (HCM)Mitraaliläpän insuffisienssi (MI, MVD):

Yleisin pienikokoiseen koirarotuun kuuluvan vanhan koiran sydänsairaus. Cavalier Kingcharlesinspanielilla on havaittu erityinen alttius tälle sydänvialle. Sairautta todetaan myös tämän rodun nuorissa yksilöissä. Sairaan koiran hiippaläpän purjeet alkavat rappeutua eivätkä enää sulkeudu kunnolla. Muutoksen seurauksena veren takaisinvirtaus kammiosta eteiseen kasvaa. Sydämen koon kasvaessa sen toiminta heikkenee. Koira alkaa yskiä ja väsyy normaalia herkemmin..


Dilatoiva kardiomyopatia (DCM)

Yleinen sairaus dobermanneilla ja muiden suurikokoisen rotujen yksilöillä, etenkin neljän ikävuoden jälkeen. Sairaan yksilön sydänlihaksen toiminta heikkenee, eikä sydän enää kykene pumppaamaan verta kammioista verenkiertoon kunnolla. Veri alkaa kertyä kammioihin ja ne laajenevat. Verenkierron muutos nostaa keuhkosuoniston painetta ja aiheuttaa keuhkopöhöä. Sairas koira alkaa yskiä, usein sillä todetaan myös sydämen rytmihäiriöitä. On erittäin tärkeää löytää tälle sydänvialle alttiit yksilöt mahdollisimman varhain. Varhainen diagnoosi ja aloitettu hoito mahdollistavat optimaalisen elinaikaennusteen. Taudin ennuste on heikko lääkityksestä huolimatta.

Aorttaläpän ahtauma (SAS)

Boksereiden ja muiden nk brachykefaalisten, suurten rotujen yleinen synnynnäinen läppävika. Sairaan pennun aortan läpässä ahtauma, joka estää veren normaalia virtausta. Veren virtausvastuksen kasvaessa sydän joutuu kompensoimaan tekemällä enemmän työtä. Tämän seurauksena kammion seinämät paksuuntuvat, niiden myötäävyys vähenee ja kammioiden täyttyminen vaatii entistä enemmän eteisten supistustyötä. Usein tavataan myös rytmihäiriöitä.


Keuhkovaltimoläpän ahtauma (PS)

Synnynnäinen läppävika, jossa oikean kammion keuhkovaltimoläppä ei aukea riittävästi. Ahtauman seurauksena verta kertyy oikeaan kammioon ja sen koko alkaa kasvaa. Pahimmillaan muutos johtaa sydämen vajaatoimintaan. Lievää keuhkovaltimoläppien ahtautumaa hoidetaan lääkkeellisesti, vakava vika saattaa vaatia kirurgista hoitoa.


Avoin keuhkovaltimoyhteys (PDA)

On melko yleinen synnynnäinen sydänvika. Sikiökaudella aortan kaaren ja keuhkovaltimon välissä on verenkiertoa, mutta normaalisti tämä valtimotiehyt sulkeutuu heti syntymän jälkeen. Sairaassa yksilössä avoin yhteys mahdollistaa veren virtaamisen aortasta keuhkovaltimoon. Tämän seurauksena sydämen vasemman puolen koko kasvaa ja toiminta heikkenee. PDA:n hoito on kirurginen.

Kolmoispurjeläpän rakennemuutos, trikuspidaali dysplasia (TD)

Kolmoispurjeläpässä on synnynnäinen rakennemuutos. Tämän seurauksena oikean kammion tilavuuskuormitus kasvaa, koska osa verestä jää kammioon eikä normaalisti etene keuhkokiertoon. Muutoksen takia oikean kammion toiminta heikkenee. Tilaa hoidetaan lääkkein.

Oikean kammion arytmogeeninen sydänlihassairaus (ARVC)

Sairautta kutsutaan myös boksereiden kardiomyopatiaksi, koska tällä rodulla todetaan sitä usein. Muutoksen keskittyvät sydämen oikean kammion alueelle ja aiheuttavat vakavia rytmihäiriöitä. Hoito keskittyy etenkin rytmihäiriöiden hillitsemiseen.


Hypertrofinen kardiomyopatia, sydänlihasta paksuntava myopatia (HCM)

On erityisesti kissojen sydänlihaksen sairaus. Seurauksena sydänlihas paksunee, menettää joustavuuttaan ja relaksoitumista diastolessa eli lepovaiheessa. Toiminnan muutoksen seurauksena vasen eteinen ja keuhkot kuormittuvat niihin kertyvästä verestä. Kissan hengitys tihenee, rasituksen sietokyky heikkenee ja veritulpan riski alkaa kasvaa. Varhainen diagnoosi ultraäänellä mahdollistaa lääkehoidon aloittamisen ajoissa.

sito realizzato da Liliana Gladuli
cookie