16 Aprile 2024
visibility
course: Home

Palvelut

Monipuolista palvelua lemmikkisi sydämen parhaaksi, kun selvitetään:

° Sivuääni

° Hengästyminen, yskä

° Rasituksen sietokyvyn aleneminen

° Ajoittainen heikkous ja pyörtyminen

° Nesteen kertyminen raajoihin tai vatsaonteloon

° Painon lasku, huono kunto

° Seniorin kuntoselvitys

° Leikkausta tai hammashoitoa edeltävästi anestesiasuunnitelmaa
laadittaessa

° Jalostustarkastus perinnöllisen sydänvian varalta

° Synnynnäisen sydänvian tutkimus ja hoitosuunnitelma

° Rotukohtaisen, iän myötä kehittyvän sydänvian tutkimus ja
hoitosuunnitelma

° Läppävian tutkimus ja hoitosuunnitelma

° Kardiomyopatian tutkimus ja hoitosuunnitelma

° Sydämen vajaatoiminnan tutkimus, hoitosuunnitelma ja hoito

° Rytmihäiriöiden tutkimus ja hoitosuunnitelma

° Verenpaineen tutkimus ja hoitosuunnitelma

° Sydänpussin sairauden tutkimus ja hoitosuunnitelmaHinnasto


° Vastaanottokäynti, lyhyt: Sydänpesialistin suorittama sydämen ja verenkiertoelimistön kliininen tutkimus ja sydänäänten kuuntelu. Tarpeen, kun halutaan sulkea pois mahdolliset sydänperäiset syyt potilaan oireiden aiheuttajina.

° Vastaanottokäynti, pitkä: Sydänspesialistin suorittama perusteellinen sydämen ja verenkiertoelimistön tutkimus, jonka tarkoituksena on lähettävän eläinlääkärin toteaman oireen/ löydöksen selvittäminen. Tutkimus sisältää sydämen kuuntelun ja rintaontelon röntgenkuvien tutkimisen.


° Vastaanottokäynti ja EKG: Elektrokardiogrammi (sydänfilmi), sydämen sähköisen toiminnan rekisteröinti. Tarpeen, kun sydämen kuuntelussa on havaittu normaalista poikkeava rytmi. Tehdään myös osana seulontatestiä, kun selvitetään alttiutta rotukohtaiselle sydänvialle.


° EKG, muun toimenpiteen yhteydessä: Tarpeellinen tutkimus suunniteltaessa anestesiaa, erityisesti iäkkäillä potilaille.


° Kliininen tutkimus, sydämen kuuntelu, verenpaineen mittaus (vastaanottokäynti < 30 min). Verenpaine on sydämen pumpputoiminnallaan aikaansaama paine valtimoissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää potilaan verenpaine, arvioida sen osuutta sydämen muutoksiin ja laatia tarvittaessa hoitosuunnitelma paineen optimoimiseksi.


° Verenpaineen mittaus, muun toimenpiteen yhteydessä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää potilaan verenpaine. Riski verenpaineen nousuun liittyy mm. munuaisvikoihin, kilpirauhasen sairauksiin ja diabetekseen. Liian korkea verenpaine kuormittaa sydäntä ja aiheuttaa ongelmia.


° Sydämen ultraäänitutkimus (ECHO) ja verenpaineen mittaus. Tärkein sydämen ja sen rakenteiden sekä toiminnan tutkimusmenetelmä. Verenpaineen mittaus lisänä varmistaa sydämen kannalta optimaalista painetason toteutumista.


Ajanvaraus

Ajanvaraus puhelimitse luettelossa olevista toimipaikoista.

Hätätapauksessa voitte soittaa numeroon: +358 045 330 8442

Mahdollinen jo varatun ajan muuttaminen tai peruminen pyydetään tekemään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen käyntiä. Peruuttamattomasta ajasta veloitetaan 100 euroa.
Käynnin jälkeen potilaan hoitoa jatkaa lähettävä eläinlääkäri. Jatkuvaa sydänspesialistin hoitoa vaativat potilaat tulevat kuitenkin jatkotutkimuksiin määräajoin Dr Gladulille ja heidän hoitonsa räätälöidään yhteistyössä potilaan oman eläinlääkärin kanssa.

Mitä käynnille mukaan?
Käynnille pyydetään tuomaan potilaan aikaisemmat potilaskertomukset, joissa on yhteenveto kliinisistä oireista, löydöksistä, lääkityksistä sekä laboratoriotutkimustulokset, röntgenkuvat, EKG jne. Näin vältämme testien tarpeetonta uusimista. Mukaan pyydämme tuomaan myös potilaan käyttämät lääkkeet.

Miten sydänspesialisti työskentelee?
Dr Gladuli tutustuu aluksi potilaan esitietoihin. Tämän jälkeen hän tekee potilaalle yleistutkimuksen keskittyen erityisesti sydämeen ja verenkiertoon. Teille selvitetään potilaan löydökset ja kanssanne keskustellaan tarvittavista tutkimuksista. Useimpien potilaiden sydänterveyttä tutkitaan ultraäänen avulla. Näin saadaan kuvaa ja voidaan mitata sydämen dynaamista toimintaa. Saatte kirjallisen raportin, jossa on diagnoosi ja löydökset mittaustuloksineen. Annamme teille mukaan myös hoito-ohjeet, tarvittavat lääkemääräykset ja opastusta oireiden tarkkailuun. Samalla sovimme kontrollikäynneistä. Tutkimus kestää tavallisesti noin tunnin. Pyrimme työskentelemään mahdollisimman hyvin aikataulussa, pahoittelemme kuitenkin mahdollisia viivästyksiä.


sito realizzato da Liliana Gladuli
cookie